Marinke van Holst interim-management en organisatieadvies

Marinke, uw partner voor interim-management en organisatieadvies. Zij voert managementopdrachten uit op verschillende niveaus en is uitstekend in staat om invulling te geven aan projectmanagement of overbruggingsmanagement.

 

Daarnaast adviseert zij organisaties op het gebied van talrijke ontwikkelingen. Te denken valt aan thema’s op het gebied van: ICT en zorg, planning en registratie en klantgerichtheid.

 

Tevens is zij gespecialiseerd in individuele of groepsgerichte coaching van uitvoerende medewerkers en leidinggevenden.

 

Opdrachten kunnen zich voordoen binnen thuiszorgorganisaties, verzorging- en verpleeghuizen, ziekenhuizen, kinderopvang, gezondheidscentra en gehandicaptenzorg.